witamy

profesor

 

Prof. zw. dr hab. Marek Dziekan od wielu lat prowadzi szeroko zakrojone badania nad dziejami i kulturą obszaru cywilizacyjnego języka arabskiego i perskiego (islam, historia polityczna i społeczna, antropologia kulturowa, problemy polityczne współczesności).

 

 

 

 

 

dr hab. Radosław Bania

 

Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ. Prowadzi badania o charakterze politologicznym i historycznym dotyczące regionu Bliskiego Wschodu. Koncentrują się one głównie na polityce mocarstw zachodnich, USA i Wielkiej Brytanii, wobec regionu bliskowschodniego. W swoich aktualnych badaniach podejmuje zagadnienie bezpieczeństwa w subregionie Zatoki Perskiej oraz relacji pomiędzy Unią Europejską a Radą Współpracy Państw Zatoki. Jest autorem dwóch monografii poświeconych polityce USA wobec Bliskiego Wschodu w okresie prezydentury Dwighta D. Eisenhowera oraz relacji kuwejcko-brytyjskich po II wojnie światowej, a także licznych artykułów dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz London Middle EastInstitute.

 

 

 

 

dr Izabela Kończak

 

Specjalizacja dr hab. Izabeli Kończak, prof. UŁ, obejmuje kwestie islamu w Rosji oraz historii kultury arabsko-muzułmańskiej. Inny obszar badawczy dr Kończak to kwestia sytuacji kobiety w krajach Bliskiego Wschodu (islam i judaizm). Z tego zakresu dr hab. Kończak prowadziła w ostatnich latach zajęcia niezwykle popularne wśród studentów WSMiP.

 

 

 

 

Dr Krzysztof Zdulski

 

Dr Krzysztof Zdulski interesuje się polityką zagraniczną i wojskową III Rzeszy, polityką zagraniczną Wielkiej Brytanii od dwudziestolecia międzywojennego po zimną wojnę oraz pozycją Turcji na arenie międzynarodowej od początków XIX wieku do dziś. Obecnie prowadzi badania, których tematem jest polityka Wielkiej Brytanii wobec Turcji podczas II wojny światowej.

 

 

 

 

 

marta wożniak

 

Dr Marta Woźniak-Bobińska Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie, stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie, kultura arabska (literatura, poezja, nowe media), polityka państw bliskowschodnich, kwestie społeczne - problemy globalizacji, migracji, diaspor i tożsamości. Ma za sobą stypendia językowe w Syrii i Egipcie oraz staż w Ambasadzie RP w Kairze.

 

 

 

 

Dr Dorota Woroniecka

 

Dr Dorota Krzyżanowska-Woroniecka prowadziła badania wśród uchodźców palestyńskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. Obecnie pracuje nad projektem dotyczącym roli organizacji i działaczy sportowych w budowaniu palestyńskiej państwowości. Interesuje się socjologią palestyńskiego społeczeństwa, konfliktami zbrojnymi i uchodźstwem na Bliskim Wschodzie, a także sportem i kulturą popularną w bliskowschodnim kręgu kulturowym.

 

 

 

 

Mgr Łukasz Błoch

 

Mgr Łukasz Błoch zajmuje się integracją regionalną w Afryce, a także współpracą grupy państw AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik) z Unią Europejską. Przedmiotem zainteresowań mgr. Błocha są również konflikty zbrojne we współczesnym świecie.

 

 

 

 

Mgr Dorota Ściślewska

 

Mgr Marcin Godziński Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się m.in. konfliktem bliskowschodnim, globalnym terroryzmem, konfliktami zbrojnymi we współczesnym świecie, pozycją Indii oraz Iranu we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach Katedry działa aktywnie Koło Naukowe Bliskiego Wschodu "Al-Maszrik" na WSMiP. Opiekunami Koła są prof. M. Dziekan i dr Marta Woźniak-Bobińska.

 

 

Copyright © 2009 Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki                   Designed by Optimica